Our colleagues, Andreea Neagu and Theodor Tanase wrote an article in JURIDICE.ro about the amendments on constructions Law no. 50/1991, in the sense that no urbanism documentations are necessary for some renewable projects related to land size and fertility class.

Full article in Romanian below:

Nu este niciun secret faptul că în condițiile necesității atingerii obiectivelor fixate de către Uniunea Europeană în sensul reducerii rapide a dependenței de combustibilii fosili ruși, respectiv al tranziției accelerate către o energie curată, România a adoptat, la rândul său, o serie de măsuri menite să faciliteze procesul de dezvoltare a obiectivelor specifice procedurii energiei din surse regenerabile.

Un prim pas în această direcție a fost reprezentat de modificările aduse de legiuitorul român în vara anului 2022 Legii fondului funciar nr. 18/1991. Aceste modificări presupun, printre altele: (i) exceptarea obiectivelor de investiție specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile de la interdicția de amplasare a unor astfel de construcții pe terenuri agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate de până la 50 ha și (ii) scoaterea definitivă  sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole menționate în cadrul anteriorului punct (i) urma a se realiza prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru suprafețe mai mari de 1 ha.

Deși scopul unei astfel de modificări era în mod evident acela de a simplifica procesul birocratic necesar prin eliminarea unui pas obligatoriu în cadrul procedurii de dezvoltare a capacităților de producție de energie electrică din surse regenerabile, i.e. obținerea PUZ-ului, întrucât aceasta nu a fost oglindită și în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, obținerea PUZ-ului a constituit în continuare o etapă necesară în vederea emiterii autorizației de construire.

Însă, începutul anului 2023 vine cu vești bune în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de producție de energie electrică din surse regenerabile. Din data de 13 ianuarie 2023 a intrat în vigoare Legea 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Pe scurt, dispoziția aduce o corelare mult așteptată în domeniul investițiilor în energia provenită din surse regenerabile, întrucât Legea 21/2023 aliniază dispozițiile art. art. 92 din Legea 18/1991 privind fondul funciar cu dispozițiile art. 111  din Legea 50/1991.

Astfel, concluzia care se poate trage din conexarea celor două dispoziții legale este că pentru investiții ce au ca obiect producerea de energie electrică din surse regenerabile pe terenuri agricole situate în extravilan, nu mai este necesară elaborarea, avizarea și a aprobarea, în prealabil , a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau a unei documentații de urbanism în vederea în vederea (a) introducerii acestora în intravilanul unităților administrativ-teritoriale și (b) obținerii autorizației de construire.

Beneficiază de aceste dispoziții legale obiectivele de investiții ce urmează a fi construite pe terenuri agricole de clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan, în suprafață de maximum de 50 ha.

Cu toate acestea, nu putem să nu observăm că nu toate dispozițiile din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului au fost corelate în sensul eliminării fără dubiu a obligativității elaborării, avizării și a aprobării, în prealabil , a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau a unei documentații de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire.

Sperăm însă că această omisiune a legiuitorului nu va impieta asupra scopului urmărit chiar de acesta prin modificările legislative adoptate și că dezvoltatorii de capacități de producție de energie electrică vor putea avansa procesul de dezvoltare într-un ritm mult mai alert decât cel de până acum.

Leave a Reply